Į pradinį puslapį

LIETUVOS GYVŪNŲ GLOBOS DRAUGIJOS KAUNO SKYRIUS

Lietuvos gyvūnų globos draugijos istorija

Lietuvos gyvūnų globos draugijos Kauno skyrius

LGGD buvo įkurta 1873 m. Rietave (Plungės raj.) kunigaikščių Oginskių pastangomis. Įvairių mecenatų paaukotomis lėšomis Rietave buvo įkurta pirmoji veterinarijos klinika su vidaus ligų ir chirurgijos skyriais, surinktos pavyzdinės arklių pakinktų, pasagų bei tinkamų skerdyklų, tvartų ir avilių modelių kolekcijos. Skyrius su eksponatais dalyvaudavo žemės ūkio parodose.

Vėliau draugijai vadovavo veterinarijos gydytojas generolas knygnešys Jonas Jurgis Bulota. 1937 m. draugiją globojo Respublikos Prezidentas A. Smetona, daug naujovių įdiegė Sofija Čiurlionienė, Tadas Ivanauskas. Nuo 1939 iki 1990 m. draugijos veikla buvo nutrūkusi.

1990 m. įvyko atkuriamasis (IX), o 1993 m - X draugijos suvažiavimai. Šią atkuriamąją veiklą inicijavo ir organizacijai pradėjo vadovauti LVA profesorius vet. gydytojas Kazys Trainys. Jo pradėtus darbus tęsė Vilniaus universiteto profesorius Romualdas Lekevičius ir LVA vet. fakulteto dekanė doc. dr. Albina Aniulienė. Šiuo metu organizacijai vadovauja vet. gydytojas Benas Noreikis.

Visų gyvūnų globos draugijų veikla - akcijos prieš žiaurų elgesį su gyvūnais, visuomenės švietimas, teisinių aktų kūrimas, gyvūnų kankinimo atvejų nagrinėjimas, gyvūnų prieglaudų steigimas ir t.t.

Gyvūnais pasaulyje rūpinamasi jau nuo senų laikų. Seniausia organizacija - Anglijos Karališkoji gyvūnų globos draugija, įsikūrusi 1824 m. Vėliau steigėsi naujos draugijos ir daugumą jų dabar po savo sparnu glaudžia WSPA - Pasaulinė gyvūnų globos draugija. Mūsų draugija taip pat yra šios organizacijos narė. Daug veterinarijos gydytojų ir žymių žmonių dirba gyvūnų labui, propaguodami jų globą Lietuvoje šūkiu "Sekime šv. Pranciškaus pavyzdžiu - būkime gailestingi gyvūnams"! Nuo pat atsikūrimo dienos mūsų draugija bendradarbiauja su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, glaudžiasi LVA patalpose. Čia mus supranta ir padeda Dr. L.Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos darbuotojai, akademijos rektorius, profesoriai bei dėstytojai.

LGGD centrinė būstinė (Radvilų dvaro g. 33-1, tel/fax (8-37) 363333, el. paštas: LGGD@takas.lt) nebūtų įkurta, jei ne mūsų pagrindinio rėmėjo - Anglijos gyvūnų gerovės organizacijos Naturewatch Foundation ir jos direktoriaus John Ruane parama.

1992 m. buvo įkurtas pirmasis Lietuvoje LGGD skyrius - Kauno skyrius. Jo pirmininku buvo išrinktas tuometinis Kauno kinologijos metodikos centro prezidentas Karolis Masilionis, kuris tebevadovauja skyriui ir šiandien.

Parengė LGGD Kauno skyriaus pirmininkas, LSMA ir MRU kinologijos dėstytojas Karolis Masilionis.